Zoete banden die mij binden

Geen audio beschikbaar
Zoete banden die mij binden

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Jacob Groenewegen (1710 - 1755)
Onbekend
Zoete banden die mij binden
Zoete banden die mij binden

1Zoete banden die mij binden
aan des Heeren lieve volk.
Wis, zij zijn mijn hartevrinden
hunne taal mijn hartetolk.
't Zijn de kind'ren van mijn Vader
en van 't zelfde huisgezin.
Wij bestaan elkander nader
dan de band van aardse min.

2Onuitsprekelijke banden
een van geest en een van zin.
Al kwam 't volk uit verre landen,
't Harte smolt toch samen in.
Zij vertelden weg en zaken
hoe hun Jezus is ontmoet;
Ondertussen ziet men blaken
hunne ziel in liefdegloed.

3Dit 's mijn hoop en mijn vertrouwen
dat ik met Messias' bruid
Eeuwig zonder druk en rouwe
leven zal, eeuw in, eeuw uit.
Als dat volk uit alle talen,
vrijgekochten van Gods Zoon,
Eeuwig zullen zegepralen
met het Lam op Zijnen troon.