Gelukkig is het land

Geen audio beschikbaar
Gelukkig is het land

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Adriaan Valerius (1575 - 1625)
uit Engeland (16e eeuw)
Gelukkig is het land
Gelukkig is het land

1Gelukkig is het land,
dat God de Heer' beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

2De Hoeder Israels
die slaapt, noch sluimert ooit:
Hij helpt uit veel gekwels
Zijn volk, 't welk was verstrooid
door 't Spaanse boos gebroed,
en doet haar nog dit goed,
dat zelf, dat zelf, dat zelf
de vijand lopen moet.

3Gedankt moet zijn de Heer',
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'Zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heeren al gewracht*!
O Heer', o Heer', o Heer',
hoe groot is Uwe macht!
*gewracht betekent gewerkt