Wilhelmus van Nassouwe

Geen audio beschikbaar
Wilhelmus van Nassouwe

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Marnix van Sint Aldegonde (1540 - 1598)
uit Frankrijk
Wilhelmus van Nassouwe
Wilhelmus van Nassouwe

1Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

2Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer',
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.