God enkel licht

Geen audio beschikbaar
God enkel licht

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

C. F. Daniel Schubart (1739 - 1791)
Ad den Besten (1923 - 2015)
uit Frankrijk (1803)
God enkel licht
God enkel licht

1God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.

2Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in Zijn ogen?

3Heer', waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door Zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

5Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
't geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde 't goede werken.