De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal

Geen audio beschikbaar
De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Onbekend
Onbekend
De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal
De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal

1De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal,
Hij die in knechtsgestalte, het mensdom redden zal.
In woorden nooit vernomen, weerklinkt het Eng’lenkoor.
De komst des groten Konings weergalmt de heemlen door.

2Daar ruist het “Vreed’ op aarde” de hemelzalen door;
“In mensen welbehagen!” herhaalt het Eng’lenkoor.
Ja, waarlijk, God de Vader, Die ’t eeuwig licht bewoont,
Heeft thans aan mensenkind’ren in Jezus Zich vertoond.

3Gij zijt het beeld des Vaders, al ligt G’in doeken neer,
Gij, Jezus, onze Koning en aller scheps’len Heer’,
Gij zijt de Vorst der Eng’len, de Koning van ’t heelal,
Die eens de schaar der Zijnen voor eeuwig prijzen zal.