Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit

Geen audio beschikbaar
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

N. Herman (1480 - 1561)
H. van 't Veld (1932)
N. Herman (1500 - 1561)
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit

1Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit
van God die zo hoog troont,
maar nu Zijn hemelrijk ontsluit
en schenkt aan ons Zijn Zoon. (2x)

2Hij was Zijn Vader zo nabij,
maar wil een kindje zijn
en ligt hier in Zijn schamelheid
al in een kribbe klein. (2x)

3Hij heeft Zijn macht nu afgelegd,
ligt needrig in een stal.
Nu komt Hij tot ons als een knecht,
de Schepper van 't heelal. (2x)

4En nu, ontsluit Hij weer de poort
van ’t hemels paradijs.
De cherub staat er niet meer voor:
God zij lof, eer en prijs. (2x)