De grote dag breekt weldra aan

Geen audio beschikbaar
De grote dag breekt weldra aan

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. van 't Veld (1932)
F.C. Maker (1844 - 1927)
De grote dag breekt weldra aan
De grote dag breekt weldra aan

1De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.

2Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.

3Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.
Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.

4Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.

5In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid,
de macht tot in al' eeuwigheid.