Mijn natuurstaat

Geen audio beschikbaar
Mijn natuurstaat

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

L.G.C. Ledeboer (1808 - 1863)
F.R. Havergal (1836 - 1879)
C.B. Burger (1897 - 1983)
J.H. Knecht (1752 - 1817)
J.H. Knecht (1752 - 1817)
Mijn natuurstaat
Mijn natuurstaat

1'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.

2Vol van zonden, enkel gal,
en verdoemd in Adams val.
Onder toorn en vloek en schuld
en met boosheid gans vervuld.

3Onder satans macht en klauw;
tot het kwaad doen vlug en gauw.
Die niet anders kan dan kwaad,
in het hart, in huis, op straat.

4Jezus Christus ken ik niet,
want de Waarheid niemand ziet,
dan die weêrgeboren is,
uit des satans duisternis.

5'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.