Leer mij Uw weg, o Heer'

Geen audio beschikbaar
Leer mij Uw weg, o Heer'

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

B.M. Ramsey
Johannes de Heer (1866 - 1961)
B. Mansell Ramsey
Leer mij Uw weg, o Heer'
Leer mij Uw weg, o Heer'

1Leer mij Uw weg, o Heer',
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

2Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.

3Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

4Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.