Nu daagt het in het oosten

Geen audio beschikbaar
Nu daagt het in het oosten

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Johannes Riemens sr. (1842 - 1908)
naar Psalm 72
Ernst Christoph Homburg (1605 - 1681)
M. Vulpus (1560 - 1615)
Adrian Snell
Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten

1Nu daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

2De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten ’t morgenrood.

4De Zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig Licht!

5Reeds daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.