Gij hebt Uw Woord gegeven

Geen audio beschikbaar
Gij hebt Uw Woord gegeven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Ad den Besten (1923 - 2015)
Augsburg (1609)
Gij hebt Uw Woord gegeven
Gij hebt Uw Woord gegeven

1Gij hebt Uw Woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw Woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar Uw genade
door mij en om mij heen.

3God, die Uw Woord gegeven,
Uw Zoon gezonden hebt
en naar Zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door Uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.