’t Was nacht in Bethl’hems dreven

Geen audio beschikbaar
’t Was nacht in Bethl’hems dreven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Johannes Yserinkhuysen (1858 - 1935)
J. Kern.
’t Was nacht in Bethl’hems dreven
’t Was nacht in Bethl’hems dreven

1’t Was nacht in Bethl’hems dreven,
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd’ op wacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd’ op wacht.

2Zij hoopten saam, de vromen,
zij wachtten immer voort,
of Jacobs ster zou komen
naar ’t oud profetische woord,
of Jacobs ster zou komen
naar ’t oud profetische woord.

3En ja, juist in die stonde,
in deze zelfde nacht
werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht,
werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht

4De Heiland is gekomen
in Bethl’hems kleine stal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal.

5Want d’ allerbeste Herder,
die toen op aard’ verscheen,
voert Zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên,
voert Zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên.

6Hij wil Zijn kudde leiden,
zij ’t ook door leed of kruis,
naar d’ eeuwig groene weiden
van ’t hemels Vaderhuis,
naar d’ eeuwig groene weiden
van ’t hemels Vaderhuis.