O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Geen audio beschikbaar
O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

John Newton (1725 - 1807)
W. Barnard (1920 - 2010)
Alexander Reinagle (1799 - 1877)
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
O Jezus, hoe vertrouwd en goed

1O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
Uw Naam die mij geloven doet:
U gaat mij reddend voor;

2Uw Naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend,
mijn Koning en Profeet,
mijn Priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5Zolang U nog onzichtbaar bent,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die Naam mij voor.

7O Naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.