Wilt heden nu treden voor God, de Heere

Geen audio beschikbaar
Wilt heden nu treden voor God, de Heere

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Adriaan Valerius (1575 - 1625)
A. Valerius (1575 - 1625)
Wilt heden nu treden voor God, de Heere
Wilt heden nu treden voor God, de Heere

1Wilt heden nu treden voor God, de Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieve namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer!

2Ter ere ons Heere wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog!

3Bidt, waket en maket, dat g'in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald*!
*bewald betekent ommuurd