Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad

Geen audio beschikbaar
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.H. Newman (1801 - 1890)
Johannes de Heer (1866 - 1961)
Charles Henry Purday
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad

1Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
Dan ben ’k gerust en veilig volg ’k Uw spoor.

2’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
Want ’k had geen Gids;
Ver dwaalde ’k af, totdat ik ernstig bad:
„Wees Gij mijn Gids".
Hij heeft ’t verhoord, ’k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij.