Het dorre land zal juichen

Geen audio beschikbaar
Het dorre land zal juichen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

A.F. Troost (1948)
uit de 16e eeuw
Het dorre land zal juichen
Het dorre land zal juichen

1Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen:
Gods heil is grenzeloos!
Sterkt dan de slappe handen
en maakt de knieën vast,
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last!

2Uw ogen en uw oren,
uw mond zal opengaan,
de doven zullen horen,
de blinden zien voortaan,
de lamme zal gaan springen,
springen zoals een hert -
wie stom is die zal zingen
dat hij genezen werd!

3Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein!
Een beek zal overstromen,
een tuin wordt de woestijn!
God zal een weg gaan banen,
een weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is!

4Daar zal geen leeuw meer wezen,
geen wild, verscheurend dier;
geen kwaad is hier te vrezen,
men wandelt vrij en fier!
Zo zal het volk des HEEREN
zingend het hoogste lied,
met vreugde wederkeren,
want weg vlucht elk verdriet!