O grote Christus, eeuwig licht

Geen audio beschikbaar
O grote Christus, eeuwig licht

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Hendrik Ghijsen (1660 - 1693)
H. Percey Smith
O grote Christus, eeuwig licht
O grote Christus, eeuwig licht

1O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht,
die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.

2Toon ons Uw goedheid en Uw macht
door Uw bescherming deze nacht.
Behoed ons tegen ramp en leed
en blijf tot onze hulp gereed.

3Verkwik ons door een zoete rust
om goed te doen met nieuwe lust.
Dat onze slaap gematigd zij,
ja zelfs Uw naam tot eer gedij'.

4Houd ons gemoed voor U bereid
opdat het blij Uw' komst verbeid',
daar 't in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.

5Bescherm ons in de bange tijd
van zielsverzoeking en van strijd,
laat nooit de boze vijand toe,
dat hij ons enig' hinder doe.

6Behoed het ganse Christendom,
geef dat in kruis Uw vreugd weerom.
Vertroost het neergebogen hart
en heel in gunst der kranken smart.

7O Vader, dat Uw liefd' ons blijk',
o Zoon, maak ons Uw' beeld gelijk,
o Geest, zend Uwe troost ons neer,
drieënig God, U zij al d' eer!