Nooit kan 't geloof te veel verwachten

Geen audio beschikbaar
Nooit kan 't geloof te veel verwachten

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. van Alphen (1746 - 1803)
Onbekend
Nooit kan 't geloof te veel verwachten
Nooit kan 't geloof te veel verwachten

1Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied!
En wat Zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

2Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!