Kroon Hem met gouden kroon

Geen audio beschikbaar
Kroon Hem met gouden kroon

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Matthew Bridges (1800 - 1894)
George J. Elvey.
Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon

1Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijne troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all'eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf

2Kroon Hem, der liefde Heer',
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len aan Gods troon;
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wondermacht

3Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klink' over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus, kom!