O God van hemel, zee en aard

Geen audio beschikbaar
O God van hemel, zee en aard

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Christopher Wordsworth
H. Hasper (1886 - 1974)
J.B. Dykes (1823 - 1876)
O God van hemel, zee en aard
O God van hemel, zee en aard

1O God van hemel, zee en aard,
U bent ons loflied eeuwig waard!
O liefde, nooit geëvenaard:
U gaf het al.

2Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht,
en d' aren staan in volle dracht:
U gaf het al.

3U daalde van Uw hemeltroon,
ontvingt der wereld smaad en hoon;
U gaf Uw eengeboren Zoon!
U gaf het al.

4U gaf des Geestes reine kracht,
de geest van leven, liefd' en macht,
die zevenvoud genade bracht,
U gaf het al.

5Die velen door Uw liefdekracht
verlost hebt uit der zonde macht,
Vader, wat kan U toegebracht!
U gaf het al.

6U hebt ons huis in vree bewaard,
U hebt voor leed ons dak gespaard,
o Bron van alle goed op aard':
U gaf het al.

7Wat wij zelf wonnen, baatt' ons niet;
slechts wat w' U leenden, winste liet,
en wordt een schat, die U ons biedt;
U gaf het al.

8Wat wij ook gaven, U, o Heer,
't keert duizendvoudig tot ons weer,
wij geven 't enkel U ter eer;
U gaf het al.

9O Gij, die onze Schepper zijt,
wien gans ons hart is toegewijd,
verleen ons Uw barmhartigheid,
U gaf het al.