Woord, voor ons geschreven

Geen audio beschikbaar
Woord, voor ons geschreven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. van 't Veld (1932)
Johann Crüger (1598 - 1662)
Woord, voor ons geschreven
Woord, voor ons geschreven

1Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
brief aan ons gericht,
wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt gij ons heel nabij,
rijke onvermoede, schatten
blijkt gij te bevatten.

2Gij ontdekt aan zonden,
hoe Gods recht geschonden,
hoe Hij wordt gehoond.
Gij spreekt van Zijn daden,
hoe Hij Zijn genade
schuldigen betoont.
Hij vergeeft, want Christus heeft
alle straf aan ’t kruis gedragen
en de dood verslagen.

3Mensen spreken tegen,
gaan op eigen wegen
onverstoorbaar voort,
dienen and're goden,
volgen hun geboden.
Woord kom aan het woord!
Spreek met kracht, met Uw gezag,
ga in hen Uw werk beginnen,
breek hun leven binnen.

4Woord van den beginne,
Woord dat overwinnend
door de wereld gaat,
zie vervolgden vluchten,
hoor gevang'nen zuchten,
schenk hen rust en raad.
Woord zo goed, geef nieuwe moed,
leer hen in een vast vertrouwen
weer de handen vouwen.

5Licht op onze paden,
norm voor onze daden,
lamp voor onze voet,
wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied,
laat in lofzang heel ons leven
op u antwoord geven.