Verschijningen na Pasen

Geen audio beschikbaar
Verschijningen na Pasen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Isaäc da Costa (1798 - 1860)
Jan Scharp (1756 - 1828)
Johann Crüger (1598 - 1662)
uit de 16e eeuw
Verschijningen na Pasen
Verschijningen na Pasen

1In de vroege morgenstond
heeft Gods Woord Zijn Sionieten
redding uit d' ellend' verkond'
waar hun tranen overvlieten.
't Werd beloofd en 't is voldaan:
onze Heer' is opgestaan!

2't Graf is ledig, nadert, ziet,
o door trouw gedreven vrouwen,
zoekt Hem bij de doden niet,
Die geen doodsgeweld kon houên.
d' Engel zelve kondigt aan:
Die gij zoekt, is opgestaan!

3Kloeke, teed're Magdaleen,
gij, gij mocht Hem 't eerst aanbidden.
Hoog bevoorrechten, spoed heen;
meld het in der broed'ren midden.
Zeg vooral het Petrus aan,
dat zijn Heer' is opgestaan!

4Maar ook hij zal nog deez' dag
aan des Meesters voeten wenen,
Die hij schuld belijden mag,
Die vergeving wil verlenen.
Jezus neemt de boet'ling aan,
daartoe is Hij opgestaan!

5O, op Emmaüs' pad tezaam,
diepbedroefde wandelaren,
u, verenigd in Zijn Naam,
komt Hij Zelf de Schrift verklaren.
Welk een blijdschap grijpt u aan!
Isrels Heil is opgestaan!

6Thomas, nee, geen twijfel meer:
zie die handen, zie die zijde!
't Is de Meester, 't is uw Heer',
en Hij deelt Zijn Geest u mede.
't Is geen droom, geen ijd'le waan,
Hij is waarlijk opgestaan!