Komt nu met zang van zoete tonen

Geen audio beschikbaar
Komt nu met zang van zoete tonen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Adriaan Valerius (1575 - 1625)
A. Valerius (1575 - 1625)
Komt nu met zang van zoete tonen
Komt nu met zang van zoete tonen

1Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
Zijn lof vermeer',
Die zulk een groten werk
gedaan heeft voor Zijn Kerk!

2In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer' te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
"Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!"

3De Heer' heeft eertijds Zijne volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer',
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.