Lam Gods, dat zo onschuldig

Geen audio beschikbaar
Lam Gods, dat zo onschuldig

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Agnus Dei (1531)
H. Isaac (1460 - 1517)
Lam Gods, dat zo onschuldig
Lam Gods, dat zo onschuldig

1Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!

2Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloeg G' op mij Uw ogen
in godd'lijk mededogen,
en wilde mijn Verlosser zijn.

3Gun, dat 'k U dankbaar nader,
o Midd'laar bij de Vader.
Wat is Uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.

4O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij Uw grote vrede,
deel mij Uw hemel mede
en leid mij in het Vaderhuis.