Jezus is ons licht en leven

Geen audio beschikbaar
Jezus is ons licht en leven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Ernst Christoph Homburg (1605 - 1681)
uit Duitsland (1714)
Jezus is ons licht en leven
Jezus is ons licht en leven

1Jezus is ons licht en leven
Hij, die, aan het kruis geheven
met Zijn bloed ons heeft gekocht
heeft nu vorstlijk overmocht
Hij kan niet gebonden wezen
als een held is Hij verrezen
Halleluja! Halleluja

2Koninklijk heeft Hij gestreden
hel en duivel neergetreden
woedt de vijand nog zo zeer
schaden kan hij ons niet meer
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen
Halleluja! Halleluja

3't Leven heeft de dood verslonden
wat geboeid is, wordt ontbonden
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht
's Heeren vrijgekochten hopen
want de hemel gaat hun open
Halleluja! Halleluja