Getsémané

Geen audio beschikbaar
Getsémané

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

W. Droogers (1923)
J. Mohr (1792 - 1848)
J. Yserinkhuysen (1858 - 1935)
W.B. Bradbury (1816 - 1868)
Frank Hernandez
Getsémané
Getsémané

1Toen Jezus gaan moest in de hof,
kroop Hij daar als een worm in 't stof,
en de benauwdheid, die Hij leed,
drukt' bij Hem uit het bloedig zweet.

2'Laat deze beker van Mij gaan,
maar, Vader, 'k tast Uw wil niet aan.
Hoe zwaar dit lijden Mij ook drukt,
Uw wil is 't, waar Mijn ziel voor bukt'.

3 Terwijl Hij voor de Zijnen lijdt,
is er geen één, die met Hem strijdt.
Hij sprak: 'Blijf hier en waak met Mij.'
Geen enk'le waakt hier aan Zijn zij.

4Terwijl de satan op Hem woedt,
en Hij Gods toorn hier dragen moet,
is 't toch een engel, die Hij ziet.
Zijns Vaders liefde voelt Hij niet.

5Tot driemaal toe knielt Hij hier neer
en keert dan tot Zijn jong'ren weer.
'Sta op, deez' strijd is thans voorbij;
die Mij verraadt is nu nabij!'