Wij gaan met haast naar Bethlehem:

Geen audio beschikbaar
Wij gaan met haast naar Bethlehem:

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

A.F. Troost (1948)
J.S. Bach (1685 - 1750)
Wij gaan met haast naar Bethlehem:
Wij gaan met haast naar Bethlehem:

1Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

2Wij staan verbaasd in Bethlehem:
is dit de Goede Herder,
de Koning die met luide stem
zou spreken: Volk, trek verder!
Trek verder uit de slavernij,
trek verder, Ik, Ik maak u vrij!
Dit lam - is dit die Herder?

3O God, laat ons in Bethlehem
geen grote woorden spreken
en zeggen: Wij, wij zijn van Hem,
wanneer niet is gebleken
dat wij bereid zijn om zo klein,
zo lijdzaam als dit Lam te zijn
dat weigert zich te wreken.

4Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit Lam heeft ons geopenbaard
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard
wie horen wil, die hore!