Vrolijk kruisdragen

Geen audio beschikbaar
Vrolijk kruisdragen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H.F. Kohlbrugge (1803 - 1875)
Severus Gastorius
Vrolijk kruisdragen
Vrolijk kruisdragen

1Wat mijn God doet is welgedaan!
O, zing dit vrij, mijn harte.
Al moet ik langs de kruisweg gaan,
die kruisweg is de hemelbaan:
de hemel kent geen smarte.

2Houd goede moed, het kruis is goed:
het leert u daag'lijks sterven,
meer dierbaar wordt u 's Heilands bloed.
Hoe meerder zuiv'ring van 't gemoed,
hoe minder g' af zult zwerven.

3Hoe zwaarder kruis, hoe schoner kroon
en heerlijkheid na 't lijden.
Op moeilijk' arbeid 't heerlijkst loon,
van 't kruis stijgt u ten hemeltroon.
Op schreien volgt verblijden.

4Welaan mijn ziel, het ga zo 't wil,
laat Vader voor u zorgen.
Wat baat u onwil en bedil*?
Uw hulp spoedt aan, ach wacht, wees stil,
haast daagt de blijde morgen!
*bedillen=bazig willen regelen