In het vroege morgenlicht

Geen audio beschikbaar
In het vroege morgenlicht

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Isaäc da Costa (1798 - 1860)
Johann Crüger (1598 - 1662)
In het vroege morgenlicht
In het vroege morgenlicht

1In het vroege morgenlicht
komt Gods boodschap tot de Zijnen.
Englenmond brengt het bericht
dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat belooft werd is voldaan!
Onze Heer' is opgestaan!

2Uitverkoren Kerk van God,
wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot,
Christus heeft de dood verdreven.
Ook uw morgenstond breekt aan,
Sions Vorst is opgestaan!

3Zie Hij leeft en Hij komt weer
ten gerichte op de wolken.
Dan buigt alle knie zich neer,
alle zondaars, alle volken
treden voor de rechter aan.
Ja, de Heer' is opgestaan!

4O, die dag van heil en loon,
dag van jubel, dag van glorie.
Wie ontsliepen in Gods Zoon,
zullen opstaan in victorie,
't Eeuwig licht is opgegaan.
Onze Heer' is opgestaan!

5O, die dag van wraak en vuur,
dag van toorn en strafgerichten!
God zal in het laatste uur
ieder mensenhart doorlichten,
't rijk der zonde moet vergaan,
want de Heer' is opgestaan!

6Ja, de Heer' is opgestaan!
Gods bazuinen zullen klinken.
d'Eerste dingen zijn vergaan,
nieuwe heemlen zullen blinken.
Nieuwe tijden vangen aan,
nu de Heer' is opgestaan!