Welzalig de man, die niet wandelt

Geen audio beschikbaar
Welzalig de man, die niet wandelt

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

naar Psalm 1
Samuel Cohen (1870 - 1940)
Welzalig de man, die niet wandelt
Welzalig de man, die niet wandelt

1Welzalig de man, die niet wandelt,
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heeren wet,
zijn welgevallen vindt.
En diens wet overpeinst,
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom,
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.