Neem, Heer', mijn beide handen

Geen audio beschikbaar
Neem, Heer', mijn beide handen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.K. Hausmann (1826 - 1901)
J. de Gier (1939)
P.F. Silcher (1789 - 1860)
Neem, Heer', mijn beide handen
Neem, Heer', mijn beide handen

1Neem, Heer', mijn beide handen
en leid Uw kind,
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ’k U verlaat;
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

2O, doe genad-ervaren
aan ’t bevend hart,
En breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan Uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
Vertrouwen en berusten,
voor d’ uitkomst blind!

3En blijft m’ ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot den morgen,
Ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
De ruste vind!