Dit is de dag, die God ons schenkt

Geen audio beschikbaar
Dit is de dag, die God ons schenkt

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

C.F. Gellert
van de Kasteele(1748 - 1810)
A. den Besten (1923 - 2015)
M. Luther (1483 - 1546)
Dit is de dag, die God ons schenkt
Dit is de dag, die God ons schenkt

1Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder Christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

2Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
zond Hij ons van Zijn hoge troon
het Heil der wereld, Zijne Zoon.

3U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't Eng'lenheir van Bethlehem.

4Geloofd die komt in 's Heeren naam!
Wij Christ'nen zeeg'nen U te zaam,
U, Vredevorst, der vaad'ren wens,
U Zaligmaker, God en mens!

5Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu g' uw Koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.

6Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.