Bewaar de eenheid van Gods Geest

Geen audio beschikbaar
Bewaar de eenheid van Gods Geest

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Anne de Vries
John H. Sammis
Onbekend
Bewaar de eenheid van Gods Geest
Bewaar de eenheid van Gods Geest

1Bewaar de eenheid van Gods Geest,
de eenheid die God geeft.
Hij schept gemeenschap onderling,
waar de gemeent’ uit leeft.
De Heer' geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.
Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.

2Eén lichaam en één Heil’ge Geest,
die de gemeente leid.
Eén hoop omdat de Heer' ons riep
in Zijn goedgunstigheid.
Eén Heer' en één geloof in Hem,
één doop in ’t watergraf.
Eén God en Vader, die aan ons
Zijn heil en vrede gaf.

3Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot Zijn kerk behoort.
God schenkt Zijn gaven aan elkeen,
die naar Zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus’ woord.
Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.