Jezus, ga ons voor

Geen audio beschikbaar
Jezus, ga ons voor

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Nikolaus von Zinzendorf
Ad den Besten (1923 - 2015)
Adam Drese (1620 - 1701)
Jezus, ga ons voor
Jezus, ga ons voor

1Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het vaderland.

2Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer', om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4In de woestenij,
Heer', blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.