Door druk en kruis

Geen audio beschikbaar
Door druk en kruis

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

L.G.C. Ledeboer (1808 - 1863)
Anne de Vries
Georg Weissel (1590 - 1635)
uit Frankrijk (1803)
William Rowlands
Door druk en kruis
Door druk en kruis

1Door druk en kruis
moet ik naar huis.
Och, doe het mij geloven!
Door tegenspoed
krijg 'k goede moed,
dat brengt mijn harte boven.

2Mijn vreê slechts is
vergiffenis
van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn,
op 't kruis tesaâm gebonden.

3Uw kruis, o Heer',
zij meer en meer
mijn leven en mijn sterven!
Dat Jezus' bloed
mijn ziele voedt;
die gunst ik mocht verwerven!

4Zie op mij neer,
o Hemelheer,
gekruiste Wonderkoning!
Geslachte Lam
Uw liefde nam
mij in Uws Vaders woning.

5Laat mij het pad
ter hemelstad
bemoedigd voorwaarts lopen.
Uw stok en staf
vertroosting gaf
en doet mij meerder hopen.

6Die hoop, o God,
in 't droevigst lot
houdt mijne ziele boven.
Schoon 't al verga,
Heer', Uw genâ
doet mij U eeuwig loven