In tegenspoed tevreden

Geen audio beschikbaar
In tegenspoed tevreden

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Willem Sluiter (1627 - 1673)
Willem Sluiter (1627 - 1673)
W.H. Monk (1823 - 1889)
C. Gregor (1723 - 1801)
In tegenspoed tevreden
In tegenspoed tevreden

1Hoe wordt gij dus beroerd, o zwakke mens,
omdat het hier niet gaat naar uwe wens?
Wie is er toch die bij de mensen leeft,
die 't alles naar zijn wil en wensen heeft?

2Niet één voorwaar; al waar' 't ook dat het scheen
of hij 't geluk der wereld had alleen.
Meent niet dat gij 't hebt slechter dan de rest,
want ieder kent zijn eigen droefheid 't best.

3Het waar' geluk is bij dezulke niet,
die nimmermeer beproefd werd met verdriet.
Ja, want er is geen meerder ongeluk
dan nooit te zijn bezocht met kruis en druk.

4Al wie verheft naar boven zijn gemoed
en ziet alleen op 't eeuwig hemels goed,
die acht niet wat hij lijden moet op d' aard',
want 't is als niets (daar bij geleken) waard.

5En zo gij daar uw harte mee versterkt,
dat Hij het al tot uwen besten werkt:
zo zult gij zijn tevreden met uw staat,
ook als het u nog eens zo kwalijk gaat.