Ere zij God

Geen audio beschikbaar
Ere zij God

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Isaac Bikkers (1833 - 1903)
F.A. Schultz (1692 - 1763)
Ere zij God
Ere zij God

1Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.