Geest van hierboven

Geen audio beschikbaar
Geest van hierboven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Muus Jacobse (1909 - 1972)
Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1556 - 1622)
Geest van hierboven
Geest van hierboven

1Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een kerk die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!