't Is middernacht en in den hof

Geen audio beschikbaar
't Is middernacht en in den hof

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

W.B. Tappan
C.S. Adama van Scheltema (1877 - 1924)
W.B. Bradbury (1816 - 1868)
't Is middernacht en in den hof
't Is middernacht en in den hof

1't Is middernacht en in den hof,
buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof
de Levensvorst; in Zijn gebeên
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

2't Is middernacht, maar hoe Hij lijd',
Zijn jong'ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
een aanblik op des Meesters trouw.

3't Is middernacht, maar Jezus waakt,
en 't zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
„Mijn Vader, dat Uw wil geschied'".

4't Is middernacht, en 't vaderhart
sterkt en verstaat den Man van smart,
die 't enig lijden, dat Hij torst
ten eind doorstrijdt als levensvorst.