Uit diepe nood roep ik tot U:

Geen audio beschikbaar
Uit diepe nood roep ik tot U:

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

M. Luther (1483 - 1546)
J.H. Klein
Onbekend
Uit diepe nood roep ik tot U:
Uit diepe nood roep ik tot U:

1Uit diepe nood roep ik tot U:
Heer’, neig U tot mijn bede.
wees mij genadig, luister nu
en leid mij tot Uw vrede.
Indien Gij in het oordeel brengt
de schuld, de zonde die U krenkt,
wie kan dan tot U treden?

2Ik zal op mijn gerechtigheid
mijn eigen werk, niet bouwen,
maar op Gods goedertierenheid,
Zijn vriend'lijkheid, vertrouwen.
Die heeft Hij in Zijn Woord beloofd:
Zijn Woord, mijn schat die niemand rooft,
mijn steun en mijn betrouwen.

3Hoe groot de zonde is geweest,
nog groter Gods genade:
opdat Hij altijd wordt gevreesd
Hij leidt ons op Zijn paden.
De God van Israel bevrijdt
van alle ongerechtigheid
en voert ons tot Zijn vrede.