O God, die droeg ons voorgeslacht

Geen audio beschikbaar
O God, die droeg ons voorgeslacht

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Isaäc Watts (1674 - 1748)
E.L. Smelik (1900 - 1985)
W. Croft (1678 - 1727)
O God, die droeg ons voorgeslacht
O God, die droeg ons voorgeslacht

1O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis.

2Gij zijt, van vóór Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid.

3En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

4O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons Tehuis.