Amazing grace! how sweet the sound

Geen audio beschikbaar
Amazing grace! how sweet the sound

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

John Newton (1725 - 1807)
Nikolaus von Zinzendorf
Gea van der Voet (1957)
Onbekend
Amazing grace! how sweet the sound
Amazing grace! how sweet the sound

1Amazing grace! how sweet the sound,
that saved a wretch; like me!
I once was lost, but now I'm found,
was blind, but now I see.

2’t Was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
the hour I first believed!

3The Lord hath promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be
as long as life endures.

4When we’ve been there ten thousand years,
bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
than when we first begun.

5Gena van God, hoe loof ik U,
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu,
een blinde die mag zien.

6Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht.

7Door veel gevaren ging mijn reis,
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid,
genade brengt mij thuis.

8Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt
na deze levenstijd,
zal ik beërven in Gods rijk
de eeuwge zaligheid.