Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Geen audio beschikbaar
Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.J.L. ten Kate (1819 - 1889)
uit 18e eeuw (Hernhutters)
Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Wees gegroet, gij eersteling der dagen

1Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak meê
van der zaalgen sabbats-vreê.

2Op Uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood meêgekruisigd sterven,
en herboren — opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3In Uw hoede zijn wij wèl geborgen;
En, schoon eerlang ’t oog onbreek’,
open gaat het op de groten morgen
na deez’ aardse lijdensweek!
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w’ onsterflijk, uit den dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar. —
Amen, Jezus! maak het waar!