Majesteit, groot is Uw majesteit

Geen audio beschikbaar
Majesteit, groot is Uw majesteit

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Jack Hayford
Joke Goldschmeding
Jack Hayford
Majesteit, groot is Uw majesteit
Majesteit, groot is Uw majesteit

1Majesteit, groot is Uw majesteit,
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot,
de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof,
aan Jezus de Koning.
Majesteit, groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

2Majesty, worship his majesty
Unto Jesus be all glory, power and praise
Majesty, Kingdom authority
flow from His throne
Unto His own His anthem raise
So exalt lift up on high
the name of Jesus
Magnify, come glorify
Christ Jesus the King
Majesty, worship His majesty
Jesus Who died now glorified
King of all kings.