God zal het heelal bewaren

Geen audio beschikbaar
God zal het heelal bewaren

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. van 't Veld (1932)
uit Wales
God zal het heelal bewaren
God zal het heelal bewaren

1God zal het heelal bewaren
door Zijn scheppingswoord vol kracht,
zich ten volle openbaren
op de grote oordeelsdag.
Dag van vuur, dat niet zal sparen
heel het goddeloos geslacht.

2Christus zal Zijn woord bewaren
- Zijn belofte blijft van kracht -
telt één dag als duizend jaren,
duizend jaren als één dag.
Nog mag iedereen ervaren,
hoe Hij op de zondaars wacht.

3Maar Zijn grote dag zal komen
als een dief komt in de nacht.
Dan wordt de bazuin vernomen
door het menselijk geslacht.
Woorden, werken, daden, dromen
worden aan het licht gebracht.

4Als de graven zijn geopend
en de doden opgestaan,
zal ook wie Hem heeft doorstoken
oog in oog met Christus staan.
Dan wordt door Hem recht gesproken,
als de boeken opengaan.

5Naar wat ieder heeft bedreven
wordt geoordeeld klein en groot.
Slechts wier namen zijn geschreven
met het bloed dat Hij vergoot,
die beërven eeuwig leven,
sterven niet de tweede dood.

6Zie, de Rechter is de Redder
voor wie uitzien naar Zijn dag
en het Lam is ook de Herder
Die Zijn kudde samenbracht.
Met hem leven zij nu verder,
nieuw van lichaam, vol van kracht.

7Nieuw de hemel, die haar luister
majesteitlijk spreidt ten toon;
nieuw de aarde, zonder duister,
waar gerechtigheid op woont.
Een fontein van water bruist er,
levend water uit Gods troon.