Jezus neemt de zondaars aan

Geen audio beschikbaar
Jezus neemt de zondaars aan

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Erdmann Neumeister
J.W. Schulte Nordholt (1920 - 1995)
Jan Scharp (1756 - 1828)
Johann Crüger (1598 - 1662)
uit de 16e eeuw
Jezus neemt de zondaars aan
Jezus neemt de zondaars aan

1Jezus neemt de zondaars aan
roept dit troostwoord toe aan allen,
die verdwaald van Hem vandaan
in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun Zijn wegen gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

2Hoop op Hem, heft op uw hoofd,
want Hij houdt, dat staat geschreven
wat Hij aan ons heeft beloofd.
Hij zal ons het leven geven,
't paradijs doen binnengaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

3Als een schaapje is verdwaald,
zal de goede herder komen,
die het vindt en die het haalt.
Zo heeft Hij ons aangenomen,
laat ons niet verloren gaan.
Jezus neemt de zondaars aan.

4Komt gij allen, komt tot Hem.
Weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, hoort Zijn stem,
kindren van Zijn welbehagen,
allen moogt gij tot Hem gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

5Dit vertroost mij, geeft mij moed,
zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door Zijn kostbaar bloed
wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan,
Jezus neemt de zondaars aan.

6Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan,
Jezus neemt de zondaar aan.

7Jezus neemt de zondaars aan,
mij ook heeft Hij aangenomen,
doet de hemel opengaan.
Tot mijn Heiland mag ik komen,
die mij troost en bij zal staan.
Jezus neemt de zondaars aan.