O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!

Geen audio beschikbaar
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. Hasper (1886 - 1974)
J.S. Bach (1685 - 1750)
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!

1O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Des Vaders wil hebt Gij volbracht.
Uit 't hemelrijk zijt Gij gegaan
en nam het aardse lichaam aan.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

2O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Gij hebt de vrede aan gebracht,
gerechtigheid voor ons vervuld:
in 't lijden droeg Hij onze schuld.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

3O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Gij hebt de wereld heil gebracht.
Gij blijft hier in het aardse dal
de Ene die ons troosten zal.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

4O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Verlicht ons hart dat op U wacht.
Maak ons van alle zonden rein,
opdat wij eeuwig bij U zijn.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.