Alle roem is uitgesloten

Geen audio beschikbaar
Alle roem is uitgesloten

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Jan Scharp (1756 - 1828)
J. Schop (1590 - 1667)
Alle roem is uitgesloten
Alle roem is uitgesloten

1Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

2Alzo lief had God de wereld,
dat Hij Zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

3Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
Zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!