Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

Geen audio beschikbaar
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Henry Francis Lyte (1793 - 1847)
John Goss
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

1Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, ’t eeuwig goed.

2Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaad’ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d’ eeuwen door tot steun en staf!

3Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

4Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ’t stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof Zijn onvolprezen Naam!

5Eng’len, helpt ons Hem t’ aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al ’t schepsel in Zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ’t gericht!