Hoe zal ik U ontvangen

Geen audio beschikbaar
Hoe zal ik U ontvangen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Paul Gerhardt (1607 - 1676)
J.J.L. ten Kate (1819 - 1889)
M. Teschner (1584 - 1635)
Hoe zal ik U ontvangen
Hoe zal ik U ontvangen

1Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer', ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

2Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt G' onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!
Met God wilt G' ons verzoenen,
tot God heft G' ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

3'k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

4Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf!